Uitnodiging Ledenvergadering – 11 April 19.30 uur

Uitnodiging Ledenvergadering

Beste leden en ouders van leden.
Op maandag 11 april organiseren we weer eens een live ledenvergadering

Start 19.30 / Locatie: Doelum

Agenda
1. Welkom en bespreken agenda
2. Financiën: financiële situatie, begroting 2022-2023, kascontrolecommissie
3. Staturen en Huishoudelijk reglement (belangrijk aanpassingen
4. De toekomst van DKOD, het strategie traject, keuzes daarin en mogelijke aanvullingen. Leden aantallen, structuur, plek in Doelum en andere belangrijke zaken
5. Wat verder ter tafel komt

We nodigen iedereen van harte uit om mee te komen praten over de toekomst van onze mooie club

Mede namens Leonie, Sharon, Jako en Arjan

Michiel Hupkes
Voorzitter DKOD