Ledenvergadering 29 november

Beste ouders, (oud) leden,

Leden vergadering
Deze zal plaatsvinden op 28 november vanaf 19.30 (tot uiterlijk 21.30) in Doelum

De agenda

  1. Welkom (met koffie en thee!)
  2. Notulen vorige keer
  3. De nieuwe structuur
  4. De nieuwe concept statuten en huishoudelijk reglement
  5. De herziene begroting
  6. Wat verder ter tafel komt

Toelichting
DKOD staat door allerlei omstandigheden op de rand van een nieuw tijdperk. Nieuw, omdat we moeten nadenken hoe we onze club draaiende houden in een tijd dat voor veel mensen de financiële situatie niet altijd even rooskleurig is, en in een tijd dat het doen van vrijwilligerswerk niet altijd even logisch en het vinden van vrijwilligers niet altijd even gemakkelijk is. Met een aantal mensen hebben we nagedacht over een nieuwe manier van werken met minder commissies en meer individuele ‘taken/verantwoordelijkheden’. Dit is nu op papier uitgewerkt, en in de praktijk zijn we met de uitvoering ervan begonnen.

Graag willen we onze ideeën delen en horen wat de leden ervan vinden. Financieel is er uiteraard ook het een en ander aan de hand (dit is een understatement…) en als DKOD zullen we moeten kijken hoe we aan de ene kant onze mooie sport betaalbaar houden, en aan de andere kant financieel wel gezond blijven. We hebben de laatste weken hierover nagedacht en de begroting bijgesteld. Ook hier willen we graag van gedachten wisselen.

Onze staturen zijn van 1979, erg verouderd dus. Er staan dingen in die niet meer van deze tijd zijn, de beschreven structuur is achterhaald, we zijn van het Wilhelmina sportpark (met eigen kantine) naar Doelum verhuisd en ook wettelijk (kijk even wat WBTR betekent) zijn er dingen veranderd. Vandaar dat we de concept statuten aan jullie willen voorleggen, voordat we de stap naar de notaris maken (en daarvoor kosten maken).

Kortom, het is misschien niet de meest interessante inhoud, maar wel super essentieel. Vandaar dat we hopen dat er toch veel leden naar de vergadering komen en hun ideeën en kennis willen inbrengen, zodat we de nieuwe stappen op een goed doordachte manier kunnen zetten.

Het bestuur