Herinrichting Hogenkampseweg, bereikbaarheid

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van de gemeente Renkum gaan wij, Roelofs, aankomende periode bezig met de Herinrichting van de Hogenkampseweg te Renkum. Met deze brief willen wij u informeren over het werk, de verwachte planning en de wijze van communicatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren?
De Hogenkampseweg wordt opnieuw ingericht vanaf de Klaverhoek tot en met het kruispunt Nieuwe Keijenbergseweg – Meester van Damweg. Snelheidsremmende maatregelen en veranderingen in de voorrangssituatie moeten de veiligheid vergroten. Daarnaast wordt de maximale snelheid verlaagd naar 30 km/h.

Op het parkeerterrein van MFC Doelum worden diverse aanpassingen uitgevoerd en de voetgangersoversteek richting de Molenblok wordt aangepast.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Het project wordt opgedeeld in twee fases om bouwhinder te beperken en de uitvoeringsduur zo kort mogelijk te houden. De twee fases en bijhorende maatregelen zijn op de achterzijde van deze brief weergegeven. De eerste fase start op maandag 13 september duurt tot en met vrijdagmiddag 1 oktober. De tweede fase start op maandag 27 september en duurt tot en met vrijdagmiddag 1 oktober. In de week voorafgaand aan de werkzaamheden treffen we enkele voorbereidingen, hier zult u naar verwachting weinig hinder van ondervinden. Het kan zijn dat vanwege bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of gevolgen van de Coronacrisis onze planning wijzigt. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u per brief hierover geïnformeerd.

Hinder
De werkzaamheden worden uitgevoerd op doordeweekse dagen van 07:00-16:00 uur. U kunt (beperkte) hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede bereikbaarheid. Helaas is dit onvermijdelijk, wij hopen op uw begrip.

Afvalinzameling
Uw afvalbakken kunt u tijdens de werkzaamheden op de gebruikelijke plaats en tijdstip aanbieden. Mocht het nodig zijn dan worden deze door medewerkers van Roelofs verplaatst zodat de afvalinzameling kan plaatsvinden. De afvalbakken worden vervolgens op de gebruikelijke plaats weer teruggezet.

Communicatie tijdens het project
Voor vragen over de uitvoering kunt u geurende het werk contact opnemen met Uitvoerder Tim Bronk. Tim is te bereiken via telefoonnummer 06 – 20 36 74 76 of per e-mail t.bronk@roelofsgroep.nl.

Tot slot
Gezamenlijk met de gemeente Renkum zorgen wij ervoor dat de werkzaamheden soepel verlopen en zo min mogelijk overlast veroorzaken. Hierbij staat de veiligheid en bereikbaarheid centraal. Wij vragen u daarom om de verkeersafzettingen intact te laten, omleidingen te volgen en aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
T. (Tim) Bronk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *