Een experiment

De nieuwjaarsreceptie zag er dit jaar anders uit.
Gezamenlijk met Bakkershaag en RZC hebben we het glas geheven. Geen lange toespraken, vergezichten, terugblikken, maar een spannende quiz, waarbij kennis over alle drie verenigingen en een beetje geluk van groot belang waren om de winst te kunnen pakken.
DKOD was niet erg vertegenwoordigd, maar het was een gezellige avond, waarbij de aanwezigen aangaven dat het zeker voor herhaling vatbaar was.