DKOD 90 jaar – 25 juni 2022 ‘save the date’ !

Beste allen,

We zien uit naar eindelijk weer een feest! En wat voor 1! Het 90 jarig jubileum van onze club!

Bij deze vast een ‘save the date’ voor 25 juni 2022, zet deze datum dus vast in je agenda!

Meer info volgt later.

Met groet, namens bestuur DKOD