Corona protocol van 29 September 2020

Corona veld protocol DKOD – 29 September 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 is het protocol aangepast

DKOD gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC/NSK/KNKV.

Onderstaande veiligheid en hygiëne regels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters, ouders en toeschouwers.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

We gaan ervan uit dat de kleedkamers en kantine van Doelum gesloten zullen zijn.

Wedstrijden en trainingen

 • Tijdens de wedstrijden en trainingen zijn toeschouwers niet
 • Ouders die hun kinderen naar een thuiswedstrijd/training brengen worden niet als begeleiders beschouwd en moeten dus na het afzetten van hun kind meteen weer vertrekken (kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar trainingen en thuiswedstrijden.
 • Chauffeurs van bezoekende teams vallen onder teambegeleiding en dus niet onder toeschouwers, zij mogen langs de lijn op 1.5 m afstand aanwezig zijn.
 • Respecteer bij het halen en brengen de 5 meter afstand.
 • Als iemand verkouden is, koorts heeft, of erger, kom dan niet trainen, maar kom ook niet een speler/ster brengen.
 • Alle spelers/speelsters coaches en scheidsrechters dienen na een wedstrijd/training het veld en Doelum zo snel mogelijk te verlaten.
 • Teambesprekingen vinden plaats op het veld.
 • Desinfecteer je handen voor dat je het veld op gaat en als je er weer af gaat.
 • Schud geen handen, (ook geen high-five) en voorkom onnodig lichamelijk contact.
 • Houdt als je boven de 18 bent altijd 1.5 meter afstand (geldt uiteraard niet voor spelers/sters tijdens de wedstrijden en trainingen).
 • Omkleden zo veel mogelijk thuis, en neem een eigen bidon mee die ook jij alleen gebruikt.

Wij kunnen en willen als DKOD (TC en Bestuur) de mogelijkheid bieden om veilig te trainen en wedstrijden te spelen en zullen er alles aan doen om een optimale situatie te creëren qua hygiëne en contacten, maar we verwachten ook dat ouders/ coaches en spelers/sters daarin hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Hartelijke groet
Het bestuur en de TC  en bestuur.

Voor vragen:   Marco Verhagen (marcoverhagen@bright-inc.nu) 0625119360 of Michiel Hupkes Michiel.hupkes@gmail.com  0644444561