Corona protocol van 29 September 2020

Corona veld protocol DKOD – 29 September 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 is het protocol aangepast

DKOD gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC/NSK/KNKV.

Onderstaande veiligheid en hygiëne regels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters, ouders en toeschouwers.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

We gaan ervan uit dat de kleedkamers en kantine van Doelum gesloten zullen zijn.

Wedstrijden en trainingen

 • Tijdens de wedstrijden en trainingen zijn toeschouwers niet
 • Ouders die hun kinderen naar een thuiswedstrijd/training brengen worden niet als begeleiders beschouwd en moeten dus na het afzetten van hun kind meteen weer vertrekken (kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar trainingen en thuiswedstrijden.
 • Chauffeurs van bezoekende teams vallen onder teambegeleiding en dus niet onder toeschouwers, zij mogen langs de lijn op 1.5 m afstand aanwezig zijn.
 • Respecteer bij het halen en brengen de 5 meter afstand.
 • Als iemand verkouden is, koorts heeft, of erger, kom dan niet trainen, maar kom ook niet een speler/ster brengen.
 • Alle spelers/speelsters coaches en scheidsrechters dienen na een wedstrijd/training het veld en Doelum zo snel mogelijk te verlaten.
 • Teambesprekingen vinden plaats op het veld.
 • Desinfecteer je handen voor dat je het veld op gaat en als je er weer af gaat.
 • Schud geen handen, (ook geen high-five) en voorkom onnodig lichamelijk contact.
 • Houdt als je boven de 18 bent altijd 1.5 meter afstand (geldt uiteraard niet voor spelers/sters tijdens de wedstrijden en trainingen).
 • Omkleden zo veel mogelijk thuis, en neem een eigen bidon mee die ook jij alleen gebruikt.

Wij kunnen en willen als DKOD (TC en Bestuur) de mogelijkheid bieden om veilig te trainen en wedstrijden te spelen en zullen er alles aan doen om een optimale situatie te creëren qua hygiëne en contacten, maar we verwachten ook dat ouders/ coaches en spelers/sters daarin hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Hartelijke groet
Het bestuur en de TC  en bestuur.

Voor vragen:   Marco Verhagen (marcoverhagen@bright-inc.nu) 0625119360 of Michiel Hupkes Michiel.hupkes@gmail.com  0644444561

In memoriam DKOD

In memoriam Ab van de Vegte

Op 4 augustus overleed op 93-jarige leeftijd onze oud-voorzitter Ab van de Vegte. Heel zijn leven was Ab betrokken bij DKOD, als speler en als bestuurder had hij een grote bijdrage aan het op de kaart zetten van de vereniging. Ab behoorde in 1957, samen met zijn broer Oosten, tot het team dat de eerste landstitel voor DKOD behaalde. Het team wist daarmee de westerse hegemonie te doorbreken, hetgeen in de korfbalwereld heel veel opzien baarde.

Na zijn actieve periode als speler bekeek hij de verrichtingen van zijn DKOD meestal letterlijk van de zijlijn. In het begin van de jaren 80 nam Ab zitting in de jubileumcommissie voor de viering van het 50-jarig bestaan van DKOD. Het was een soort ”terug van eigenlijk nooit weggeweest”. Het DKOD-virus keerde weer in volle hevigheid terug en niet veel later resulteerde dit in het aanvaarden van het voorzitterschap van onze vereniging. Ab was in de jaren 80 degene die zich enorm inzette om het KNKV te beweging naamsverbinding toe te staan met de sponsors, maar dit vond geen genade bij de wat stroef en conservatief opererende bond. Naamsverbinding kwam er veel later wel en is nu niet meer weg te denken is in het huidige topkorfbal. Onder het voorzitterschap van AB kende DKOD vele hoogtepunten, maar ook een aantal mindere zaken, waarbij het vertrek van de bijna voltallige selectie de meest in het oog springende was. Dit lag zeker niet aan Ab en de medebestuursleden, maar het hakte er duidelijk in. Bestuurlijke inspanningen zorgde er mede voor dat de vertrokken selectie een jaar later weer in de DKOD-kleuren te bewonderen was en voor nog een aantal mooie jaren zorgde.

Na zijn voorzitterschap was Ab nog regelmatig langs het veld te vinden, want hij bleek ook een groot supporter te zijn van zijn kleindochter Marjolein, die als derde generatie in het vlaggenschip van zijn cluppie speelde. In 2015 werd Ab nog extra in het zonnetje gezet met zijn broer Oosten, omdat zij maar liefst 80 jaar lid waren van het KNKV. Een markante DKOD-er en voor altijd verbonden met zijn DKOD.

Dick Hoegen

! ! ! Aanpassingen oefenwedstrijden zaterdag 29 Augustus 2020 ! ! !

! ! ! Aanpassingen oefenwedstrijden zaterdag 29 Augustus 2020 ! ! !

Doordat KV Wageningen dubbele wedstrijden geboekt had zijn er meerdere teams van DKOD vrijgekomen.
Door het creatieve meedenken van SDO (K) kan DKOD toch met alle jeugdteams oefenwedstrijden spelen op zaterdag 29 Augustus 2020.
Sdo Kamerik dank daarvoor!

Trainingsschema veldseizoen

Hierbij het trainingsschema voor het komend veldseizoen.

Team BBQ A1

Team BBQ van de A1. Als afsluiting van het seizoen dat we snel willen vergeten! 😉

Fijne vakantie allemaal!

DKOD D2 sluit het seizoen af

Het seizoen zit erop.
Wat was het een mooi seizoen voor Dkod D2 o.l.v. Mirella en Erik.
Volgend jaar in nieuwe teams verdeeld.
Al met al werd er vanavond gezamenlijk terug gekeken op dit leuke gekke jaar.

BINGO!

Het zit er weer op! Vrijdag- en zaterdagavond hebben wij als AC 2 hele leuke avonden achter de rug! Omdat Bart alles tot in de puntjes had uitgedacht, verliep het perfect en werden het twee gezellige en interactieve avondjes!
We zijn heel blij dat we ook in deze tijd een leuke activiteit voor jullie konden organiseren! Inmiddels zijn we alweer bezig met de volgende online activiteit, dus houd de Facebookpagina in de gaten!
Groetjes,
De AC
In memoriam DKOD

In memoriam. Ton van de Pol

In memoriam.

Op 9 mei is Ton van de Pol overleden op 90-jarige leeftijd. In 1954 kwam Ton over van het
Oosterbeekse Ostrabeke naar DKOD. Het was in die jaren niet erg gebruikelijk om over te stappen
naar een andere vereniging, maar Ton waagde toch die stap en niet zonder succes. Een pur-sang
aanvaller die zijn weg in het eerste team van DKOD al snel vond. Vele kampioenschappen mocht hij
met het vlaggenschip van onze vereniging meemaken. Ton had oog voor talentvolle korfballers en
was ook bereid om extra inzet te plegen om een beoogde speler in de hoofdmacht van DKOD een
plaatsje te laten bemachtigen. Hij herkende het talent bij de toen nog jonge Bart Crum en was bijna
elke dag met hem aan het trainen en dat wierp zijn vruchten af. Op verzoek van Alberdine heeft Bart
wat zaken over Ton op papier gezet en zijn omschrijving van Ton als korfballer laten duidelijk zien in
welke categorie Ton geplaatst moet worden. Bart schreef “Ton was een sterspeler. Snel, zeer
schotvaardig en zeer ambitieus. Hij was bezeten van korfbal, hij leefde korfbal. Dat wist hij allengs op
mij over te dragen. Hij “besmette mij met zijn virus”. “ Samenvattend schrijft Bart ook nog dat de
komst van Ton naar DKOD en zijn begeestering voor korfbal en zijn topsportmentaliteit aan de basis
hebben gestaan van de eerste glorierijke periode van DKOD in de jaren 50 en 60.

Ton van de Pol, 4e van links

Na zijn actieve korfbalperiode bleef Ton zich inzetten voor DKOD, waarbij zijn uitstekende
beheersing van de Engelse taal ook ingezet werd om DKOD te promoten, waarbij een experiment om
asielzoekers te laten kennismaken met de korfbalsport helaas niet uitmondde in nieuwe leden, maar
het tekende wel zijn gedrevenheid.

Toen in 1989 Helen Searle vanuit Australië zich bij DKOD aanmeldde om ervaring op te doen met het
Nederlandse korfbal, was het Ton die haar heel snel de Nederlandse taal bijbracht en daarmee
bijdroeg aan haar snelle integratie in Nederland en daar is ze hem tot op de dag van vandaag nog
steeds heel dankbaar voor.

Het zijn van die kleine dingen, die heel weinig mensen weten, maar die het cement vormden van een
hechte en mooie vereniging. Ook zijn nooit aflatende ijver om nieuwe mensen naar DKOD te krijgen,
mede door zijn zitting in de Technische Commissie is noemenswaardig, waarbij de contacten die hij
legde in het dameskorfbal, toen DKOD wat karig in de dames kwam te zitten ook niet vergeten
mogen worden.

De laatste jaren was Ton nog regelmatig langs de lijn te vinden, waarbij ook Oost-Arnhem regelmatig
met een bezoek werd vereerd. Toen deze vereniging ook op zaterdag ging spelen was de keuze
weleens moeilijk, maar Ton bleef een echte DKOD-er. Vaak als ik met hem in gesprek was, dan bleek
zijn ongerustheid over het wel en wee van DKOD erg bij hem leefde, want het was toch zijn cluppie.
Ook bij hem zat DKOD in het bloed. Helaas hebben wij weer een markante DKOD-er verloren, maar
blijft hij voor altijd een niet onbelangrijk deel van onze vereniging.

Ton van de Pol, 1e van rechts

DKOD in Coronatijd – nieuwsbrief mei 2020

Als ik dit namens het bestuur schrijf dan is net bekend dat we binnenkort weer kunnen gaan trainen. Ik vind dat spannend, doen we het goed, komt iedereen, hebben we alle risico’s goed ingeschat? Maar het maakt ook blij, want elke dag dat Doelum er verlaten bij ligt is er een te veel.

Gelukkig merk je wel dat DKOD ook in Corona-tijd, blijft doorleven. Trainers/coaches hielden contact met hun team, we kregen oefeningen opgestuurd om fit te blijven, en een paar leuke filmpjes zijn her en der op het web verschenen. Mooi was ook om te zien de TC alweer bezig was met de toekomst, wat te doen in de zomer, welke teams gaan we maken etc. Ook met Doelum bleef contact, al was het alleen al over de vraag hoe we het met de huur doen in de tijd dat we de zaal niet gebruikt hebben. Daar zijn we nog niet uit…

Natuurlijk hebben we ook een spannende tijd doorgebracht, want als bestuur wil je ook weten of alle leden gezond en wel zijn, en dat is moeilijk als je niet regelmatig lang de lijn elkaar kunt ontmoeten. We gaan weer trainen, maar met beperkingen. Houd je eraan, dan kunnen we hopelijk snel weer echt wedstrijden spelen, langs de lijn praten en genieten. Tot snel en voor nu, pas goed op jezelf.


Lees volledige nieuwsbrief

Eerste trainingen groot succes en verrast met hoog bezoek

Eerste trainingen van de jeugd van waren een groot succes. Veel kinderen deden weer enthousiast mee!

We werden tijdens de training aangenaam verrast met hoog bezoek. De burgemeester van Renkum en de wethouder van sport kwamen op de fiets even langs! Ook gooiden ze, toen alle kinderen klaar waren met trainen en er dus ruimte was voor volwassenen, een mooi balletje in de korf.