DKOD all-stars zoekt jou

DKOD All-Stars zoekt jou!

DKOD all-stars zoekt jou

Contributie wijziging per 01/01/2024

Op de pagina lidmaatschap vind je de nieuwe contributie bedragen die per 01/01/2024 van kracht zijn.

Ledenvergadering 29 november

Beste ouders, (oud) leden,

Leden vergadering
Deze zal plaatsvinden op 28 november vanaf 19.30 (tot uiterlijk 21.30) in Doelum

De agenda

  1. Welkom (met koffie en thee!)
  2. Notulen vorige keer
  3. De nieuwe structuur
  4. De nieuwe concept statuten en huishoudelijk reglement
  5. De herziene begroting
  6. Wat verder ter tafel komt

Toelichting
DKOD staat door allerlei omstandigheden op de rand van een nieuw tijdperk. Nieuw, omdat we moeten nadenken hoe we onze club draaiende houden in een tijd dat voor veel mensen de financiële situatie niet altijd even rooskleurig is, en in een tijd dat het doen van vrijwilligerswerk niet altijd even logisch en het vinden van vrijwilligers niet altijd even gemakkelijk is. Met een aantal mensen hebben we nagedacht over een nieuwe manier van werken met minder commissies en meer individuele ‘taken/verantwoordelijkheden’. Dit is nu op papier uitgewerkt, en in de praktijk zijn we met de uitvoering ervan begonnen.

Graag willen we onze ideeën delen en horen wat de leden ervan vinden. Financieel is er uiteraard ook het een en ander aan de hand (dit is een understatement…) en als DKOD zullen we moeten kijken hoe we aan de ene kant onze mooie sport betaalbaar houden, en aan de andere kant financieel wel gezond blijven. We hebben de laatste weken hierover nagedacht en de begroting bijgesteld. Ook hier willen we graag van gedachten wisselen.

Onze staturen zijn van 1979, erg verouderd dus. Er staan dingen in die niet meer van deze tijd zijn, de beschreven structuur is achterhaald, we zijn van het Wilhelmina sportpark (met eigen kantine) naar Doelum verhuisd en ook wettelijk (kijk even wat WBTR betekent) zijn er dingen veranderd. Vandaar dat we de concept statuten aan jullie willen voorleggen, voordat we de stap naar de notaris maken (en daarvoor kosten maken).

Kortom, het is misschien niet de meest interessante inhoud, maar wel super essentieel. Vandaar dat we hopen dat er toch veel leden naar de vergadering komen en hun ideeën en kennis willen inbrengen, zodat we de nieuwe stappen op een goed doordachte manier kunnen zetten.

Het bestuur

Grote Clubactie 2022

Nog maar 1 dag…..en dan start de Grote Clubactie 2022!!

Koopt u ook een lot van onze sporters? De opbrengst is grotendeels voor DKOD en we willen er een fantastisch kamp van organiseren in 2023! Daarnaast kan je zelf natuurlijk ook mooie prijzen winnen.

Voor onze verkoop-kanjers:
– Vanaf morgen 24 september mogen jullie gaan verkopen
– Maakt vooral gebruik van de QR code op de voorkant van je boekje
– Je kunt als je via de QR code verkoopt op de website bijhouden hoeveel je hebt verkocht

Prijs 1: Verkoop je de meeste loten dan win je een leuke verrassing.
Prijs 2: Verkoop je als team de meeste loten dan mag je met je hele team frietjes gaan eten.

Succes allemaal en vooral veel plezier!

Groetjes Maartje (moeder Lieke E1) en Evelien (moeder Nora E1)

75- en 25-jarige jubilarissen bedankt

Vorige week hebben Jako en Arjan van het bestuur de jubilarissen van DKOD bezocht. Omdat we dat in de corona-tijd niet mochten, was er sprake van een inhaalactie: we hadden zeven 25-jarige jubilarissen te feliciteren en zelfs een 75-jarige jubilaris! Geweldig dat mensen zo lang bij onze mooie vereniging betrokken zijn. De jubilarissen kregen een oorkonde en een speldje van het KNKV. Fijn dat we dit hebben kunnen doen. Laten we hopen dat we vanaf nu weer elk jaar aandacht aan onze jubilarissen mogen besteden!

75 jaar lid:
Leen Stunnenberg

25 jaar lid:
Rob Arnoldussen
Sanne Soplanit
Rico Derksen
Corine Jansen
Harry Kranen
Lars van Huenen
Ruud van de Vegte

Michiel Hupkes burgemeester jubileumfeest DKOD

Koninklijke onderscheiding voor Michiel Hupkes

Afgelopen zaterdag, 25 juni 2022, ontving onze voorzitter Michiel Hupkes een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Agnes Schaap. Hij is hiermee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Michiel betekent veel voor onze vereniging maar vervult daarnaast op veel fronten een belangrijke rol voor de sport en het maatschappelijk belang in de gemeente Renkum.

Uitnodiging jubileumfeest 25 juni

DKOD bestaat 90 jaar! Dit vieren we met een jubileumfeest op zaterdag 25 juni.

Kom je ook? Scan de QR-code of klik hier om je aan te melden!

Het feest start om 20:00 uur en het thema van deze avond is jaren ‘90. Iedereen is welkom: leden, kids, ouders, vrijwilligers en sponsoren.

Zaterdag 25 juni | Aanvang 20:00 uur | Thema: jaren ‘90

Hopelijk tot dan!

DKOD 90 jaar – 25 juni 2022 ‘save the date’ !

Beste allen,

We zien uit naar eindelijk weer een feest! En wat voor 1! Het 90 jarig jubileum van onze club!

Bij deze vast een ‘save the date’ voor 25 juni 2022, zet deze datum dus vast in je agenda!

Meer info volgt later.

Met groet, namens bestuur DKOD

Uitnodiging Ledenvergadering – 11 April 19.30 uur

Uitnodiging Ledenvergadering

Beste leden en ouders van leden.
Op maandag 11 april organiseren we weer eens een live ledenvergadering

Start 19.30 / Locatie: Doelum

Agenda
1. Welkom en bespreken agenda
2. Financiën: financiële situatie, begroting 2022-2023, kascontrolecommissie
3. Staturen en Huishoudelijk reglement (belangrijk aanpassingen
4. De toekomst van DKOD, het strategie traject, keuzes daarin en mogelijke aanvullingen. Leden aantallen, structuur, plek in Doelum en andere belangrijke zaken
5. Wat verder ter tafel komt

We nodigen iedereen van harte uit om mee te komen praten over de toekomst van onze mooie club

Mede namens Leonie, Sharon, Jako en Arjan

Michiel Hupkes
Voorzitter DKOD

Pubquiz 22 April, geef je team snel op!

DKOD bestaat in april 90 jaar 🥳…25 juni viert de club dit spectaculair met een jubileumfeest.
Maar om het bestaan in april nog wel een feestelijk tintje te geven, organiseert de AC van DKOD op vrijdagavond 22 April een PUBQUIZ in Doelum.
Een gezellige avond voor leden, ouders , familie & vrienden om eens even de algemene kennis te testen…..met een knipoog naar ons 90-jarig bestaan.
Dus geef je op voor 15 April!

* Groepsgrootte 3- 5 personen
* Bedenk een naam voor je team
* Kosten deelname €5 pp (je ontvangt een tikkie bij aanmelden)
*De pubquiz is geschikt vanaf ongeveer 14 jaar en ouder.

Aanmelden van bovenstaande kan via ac-dkod@hotmail.com

Hopelijk tot dan!
Groet AC-DKOD